I 2017 omkom 107 i trafikken, noe som var det laveste tallet på over 70 år når hele året er medberegnet. Ved utgangen av 2018 kan antallet bli enda lavere.

I mars omkom to i trafikken, noe som er fire færre enn samme måned i fjor.

– Dette er de laveste tallene vi har hatt etter et første kvartal siden vi startet å lage skikkelig statistikk. Jeg tror derfor vi må minst 70–80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Lavest i Europa

I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange. Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest dødsulykker så langt i 2018 har det vært i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder, som alle har tatt to dødsulykker. Så langt i år har ingen mistet livet på veiene i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Av de 16 trafikkdrepte i årets tre første måneder var hele 12 menn.