• Har du bilder og tips fra veiene i Arna og på Osterøy? tips@bygdanytt.no

– Det er rolige forhold i trafikken søndag kveld, men en bør være konsentrert på veiene. Det er meldt kuldegrader i natt, og det kan komme et tynt lag med is på veiene, sier trafikkoperatør Tom Hansen i Vegtrafikksentralen.

Han meddeler at veiene i Arna og på Osterøy saltes godt, men at saltingen tar noe tid før det har sin virkning.

– Saltet trenger biler for at det skal virke optimalt, så på enkelte sideveier med mye vann i veibanen kan det være glatt. Her er det viktig å avpasse farten, informerer Hansen til Bygdanytt.