Dette trur politikontakten blir den viktigaste jobben hennar