Steinmassane frå ny E16 kan hamne i Sørfjorden og Veafjorden