Steinmassane frå ny E16 kan hamne i desse fjordane

Om ein ikkje finn samfunnsnyttig bruk av all steinen som blir sprengd ut frå ny veg mellom Arna og Stanghelle, kan den hamne i sjøen.

Det er enorme mengder stein som må omplasserast når arbeidet med ny E16 mellom Arna og Stanghelle startar opp. Totalt 6,5 millionar faste kubikkmeter blir sprengt ut frå tunnelane som skal kome.

Les hele saken med abonnement