Vil styrke rusomsorg og psykiatritenesta i kommunen