Sponheim har vært fylkesmann i Hordaland siden 2010, og har nå fått et nytt åremål på seks år.

Da intensjonsavtalen for Vestlandsregionen ble signert av fylkesordførerne i Sogn og Fjordane og Hordaland, Jenny Følling (Sp) og Pål Kårbø (KrF), 17. januar i år, het det at fylkesmannen skulle bli lagt til Leikanger.

Men før intensjonsavtalen ble signert, sendte fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, melding til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), om at fylkesmannen for den nye Vestlandsregionen burde ha sete i Bergen. Han fikk imidlertid ikke viljen siden, og fylkesmannskontorene blir nå i Leikanger.

I statsråd fredag ble også stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal. Han etterfølger partikollega Lodve Solholm, som blir pensjonist neste år.