Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Berit Rystad, kunne nyleg opne dørene til dei mykje omtalde akuttbustadane i Vardalsvegen på Valestrand. Foto: Anders Totland

Opna dørene til akuttbustadane

– Kven som helst kan ha behov for mellombels husvære, seier kommunalsjef.