Sjå video: Bli med på innsida av dei nye akuttbustadane

I løpet av fem månader har entreprenøren fjerne ein gamal brannstasjon og bygd opp nye akuttbustader i bygda.

– Kven som helst kan ha behov for mellombels husvære. Det kan vere nokon som har mista huset i brann, skred eller ras, seier kommunalsjef Berit Rystad.

Les hele saken med abonnement