– Ekstra viktig å markera frigjeringsdagen i desse tider