Storfangst i kontroll: Delte ut bøter til over 20 000 kroner