Koronakrisa sette ein stoppar for all aktivitet ved Lone camping, men etter at samfunnet opna meir og meir opp, kom turistane tilbake til Lone camping. – Det har vore ein merkeleg sesong, seier dagleg leiar Unni Olsnes. Foto: Veronica Gangstø

Lone camping fryktar bråstopp i sesongen

Nedgang i talet på gjestar, innstrammingar i bemanninga og strenge smittevernkrav. Det har vore ein tøff sesong for Lone camping.