Oppdrettsnæringen kan få strengere permitteringsregler