Farevarsel for deler av Vestlandet: Jord- og flomskred kan få store konsekvenser, ifølge NVE