Først ble mannen observert i Risnestunnelen. Så ble han sett i Songstadtunnelen.