– Fornøyd med at retten også ser like alvorlig på handlingene som det politiet gjør, sier aktor.

– Går mot anke, svarer forsvarer.

Aktor ble hørt

Mannen i 20-årene var tiltalt for totalt 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

I tillegg var han tiltalt for å ha vært i besittelse av 51 overgrepsbilder og for å ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera.

Mannen skal også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter, og alt fra en adresse i Arna.

Dommerne i Bergen tingrett har nå fastslått at mannen må sone fire år i fengel, slik aktor la ned påstand om. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på totalt 970.000 kroner til ofrene i saken.

– Skremmende utvikling

Aktor Cahtrine Krohn uttalte i sin sluttprosedyre at fire år var en passende straff.

– Vi er fornøyd med at retten også ser like alvorlig på handlingene som det politiet gjør, sier Krohn til Bygdanytt.

Hun beskriver saken som svært krevende for politiet, særlig siden det har vært mange fornærmede og at forholdene har skjedd på internett.

– Vi ser hvor lett det er for barn og ungdom i dag å bli utsatt for seksuelle overgrep på nettet. Det er en skremmende utvikling, og derfor tenker jeg at denne dommen er viktig. Den markerer alvoret og viser at en også ser alvorlig på overgrep som begås på internett.

Reagerer på straffen

Forsvarer Jakob Bentsen mener det er en streng dom.

–Nå har vi to uker på å gå gjennom dommen og se på om det skal ankes. Det er nok den veien det går, sier forsvarsadvokaten.

– Hva er grunnen til en eventuell anke?

– Vi er uenig i straffeutmålingen. Han har ikke blitt hørt på så mye. Selv om han har erkjent det aller meste, så er det ting han ikke er helt enig i og som han ikke har blitt trodd på, svarer Bentsen.

Han beskriver straffen som streng, og sier at mannen tar det tungt.

– Det er ikke snakk om å bagatellisere det han har gjort, men det er en for streng reaksjon, mener Bentsen.

Store mørketall

Saken ble først kjent for politiet da en mor på Østlandet tok kontakt etter å ha oppdaget at barnet hennes hadde chattet med en ukjent person på nettet.

Aktor Cathrine Krohn tror mørketall er store når det gjelder overgrep som har skjedd på nett.

– Vi ser mange barn føler skam og skyld. Det kan bidra til at de kanskje ikke forteller om overgrep.

Hun råder foreldre til å involvere seg i barnas nettbruk og å ha oversikt over hvilke sosiale medier-kanaler barna er på.

– Snakk med barna om nettvett, om det å si nei og hvordan en kan komme seg ut av ubehagelige situasjoner. I denne saken ser vi at mange av barna har forsøkt å sagt nei, og så kommer de til slutt til et punkt der de ikke klarer det.