Fleire års ventelister på å få dyrka sin eigen mat