Det var 16. oktober at en buss og et vogntog frontkolliderte på E16. Bussjåføren mistet livet som følge av ulykken, og fem av de 18 passasjerene i bussen ble lettere skadet.

Sjåføren av vogntoget kom fra ulykken uten fysiske skader, ifølge Havarikommisjonen.

Nå starter Havarikommisjonen gransking av ulykken.

– Vi mener at ulykken kan bidra til ytterligere læring om ulykker som involverer store kjøretøy og sekundært tunneler. Ulykken hadde stort potensial for enda større skader med et så stort antall passasjerer, sier Rolf Mellum til BA.

Han er direktør i veiavdelingen ved Statens havarikommisjon for transport.

Ifølge avisen er det ikke foretatt førerkortbeslag som følge av ulykken. Mellum sier at hendelsesforløpet er godt dokumentert, og at de nå jobber med å finne ut hvorfor ulykken skjedde.

– Og hvordan vi kan unngå at det skjer igjen, sier han til BA.

Undersøkelsene til Havarikommisjonen skal blant annet dokumentere ulykkens hendelsesforløp, og påvise mulige årsakssammenhenger.

I en pressemelding skriver Havarikommisjonen at frontkollisjonen skjedde i en slak kurve mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen på E16.

«Avstanden mellom tunnelene er ca. 70 meter, og kollisjonen skjedde i en svak kurve. Bussen kom til ro etter at den hadde entret Nakkagjelstunnelen, og den ble stående mot tunnelveggen på høyre side. Vogntoget ble skadet slik at det mistet styremulighetene i kollisjonen. Det stoppet mot autovernet på venstre side på veien mellom tunnelene.», skriver Havarikommisjonen.