Kommunen: Er ein del av den offentlege vegen

Bergen kommune krev at Inge Mjelstad fjernar delar av gjerdet han har sett opp på sin eigen eigedom. Mjelstad har avvis kravet.

Les kvifor kommunen meiner dei har rett.

Les hele saken med abonnement