Partiet mener regjeringen burde inkludere et klimaregnskap i planen som viser klimaeffekten av den omfattende utbyggingen av vei og jernbane som det legges opp til.

Nasjonal talsperson Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener videre at NTP burde behandles av Stortinget etter at velgerne har sagt sitt til høsten.

– Regjeringens transportplan vil komme i strid med Stortingets nye klimalov. NTP legger opp til å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren med 15 prosent, mens Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent. Å gjøre noe slikt i plan for transportinvesteringer i Norge i 2017 burde være utenkelig, sier Hansson.

Partiet vil derfor legge fram forslag om at planen sendes tilbake til regjeringen når Stortinget behandler transportkomiteens innstilling om NTP i dag..

Regjeringspartiene Høyre og Frp la tidligere i år fram forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2019 etter først å ha forhandlet med samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Etter ytterligere forhandlinger mellom de fire partiene i Stortinget, vil de fire partiene sørge for å få planen vedtatt.