Utvalsleiaren: Møta er avvikla litt på sida av dei formelle krava i kommunelova