Avlyser jonsokfeiringa: – Leie oss for å skuffa alle