Bonden Øystein Lidtun har drive med gardsbruk i ein mannsalder, og no er han rett og slett forbanna på landbrukskontoret i kommunen. – Dette er forskjellbehandling, freser 66-åringen frå Lidtun, ved Grønskaret på Osterøy. Foto: Anders Totland

Skogeigar Øystein føler seg forskjellsbehandla av kommunen

– Etter hundrevis av timar i skogen, føler eg at eg fortener litt løn for strevet, seier bonde Øystein Lidtun på Osterøy.