Brukte i snitt 26 dagar på å selje ein bustad i 2017