Fryktar dei må fjerna alt som er gjort ved badeplass på Garnes