Fortvilar over krav om at dei må fjerna alt som er bygt

Bjørg Bruland overtok familieeigedomen på Leirvikneset for ni år sidan og ønskte å halda fram med å gjera badeplassen attraktiv for alle.

No har kommunen bede ho fjerna alt som er gjort eigedomen.

Les hele saken med abonnement