Eigedomsskatt eller ikkje? Slik røysta dei folkevalde

Etter Eigedomsskattelova kan det gjevast fritak dersom eigedomen er direkte eigd av ei stifting eller institusjon, og det er opp til kommunestyret å gje fritak.

Dilemmaet var: Å miste viktige inntekter til ei fattig kommune, eller gje fritak for dei som driv viktige samfunnsoppdrag.

Les hele saken med abonnement