Ho har kjempa i tre år for å få ein hundeluftegard i Arna