Står i fare for å måtta riva både terrasse og brygge – og få tvangsmulkt

Torsdag kveld skal utval for miljø og byutvikling behandla klagesaka til ein tiltakshavar på Tunes som står i fare for å måtta riva både brygge og terrasse.

Byrådet er negativ til å ta klagen til følgje.

Les hele saken med abonnement