Ankesaka mellom Hartveit og Osterøy kommune er i gang