Nye funn av E.coli-bakterien – fraråder bading flere plasser