Aarebrot: - Osterøy kommune gjer seg sjølv til latter for heile landet