Rådmannen: – Me må drive barnehagar på færre plassar