Byrådet vil oppretta avdeling for elevar med spesielle behov