Ostring fyllekøyrde fleire gonger og stakk av frå trafikkontroll