Trur ikkje Stortinget vil tvinga Osterøy inn i Bergen