Naboklage førte ikkje fram - får etablere gatehospital