Smittevernoverlegen med nye anbefalinger etter smitteøkning i Bergen