Cecilie har hatt sin siste dag etter 19 år på Arna helseheim. Disse ønsker å bli ny leder