Brannen på Hjellvik Montessori var påsett: – Har erkjent å ha tent på