Kjell Lerøy ønsker å tre til side i K. Lerøy Metallindustri