Skred over Bruvikvegen: – Fryktar liv skal gå tapt