Det haglet advarsler og anmeldelser i Grimesvingene