Osterøy turlag inviterte til ope infomøte. Her blei turfolket einige om å kjempe mot den moglege kraftlina over Osterøy. – Beskjeden om ei mogleg kraftline over Osterøy kom som eit sjokk, seier leiar Jørgen Varden frå aulaen på Osterøy VGS. Foto: Anders Totland

Turfolket mobilserer til kraftkamp på Osterøy

Osterøy turlag meiner ei eventuell kraftline over Osterøy vil få dramatiske konsekvensar for den urørte naturen.