Vegen er tilnærma intakt etter skredet på Bruvikvegen