Fann manglar med tryggleik og reinhald etter tilsyn med barnehage