– Denne vegen er både farleg og ein skam

Langs nesten heile strekninga frå Bommane i Indre Arna til Tunes har fylkesvegen store skadar.

Langs store strekninger av fylkesvegen er asfalten sprekt opp på midten grunna nedsig.
Fleire stader har autovernet fått kraftig slagside og vil neppe vera i stand til å stoppa køyrety frå å hamna utfor vegen.
På nesten heile strekninga frå Bommane og til langt ut på Tunes er asfalten punktreparert.
Kjem ein på sykkel eller sparkehjul bør ein ikkje hamna nedi eitt av dei mange hola.
  • Ronny Bertelsen

No krev fleire av dei som bur på Garnes at vegeigaren tar grep før det skjer ei alvorleg ulukke.

Men det kravet ser det ikkje ut til at dei får oppfylt.

Les hele saken med abonnement