Arnabu med vass-skuter redda ku frå drukningsdøden. – Den stanga til alt og alle!