Rådmannen vil bruka 31 millionar kroner på bygga om Coop-bygget