Ungdommar stod bak hærverk på hus og heim – no har dei gjort opp for seg