Jan fortvilar over å måtta fjerna nesten alt han har bygt