Planlegg 13 nye bustader her (abo)

Byrådet i Bergen rår bystyret til å vedta eit forslag om å bygga 13 bueiningar fordelt på tre firemannsbustader og ein einebustad i Moldalia ved Espeland. Planområdet er heile 56 dekar.

  • Ronny Bertelsen

Les hele saken med abonnement